Arbodiensten. Arbeidsrecht

Arbodiensten doen hun werk niet allemaal goed.

Wat is uw ervaring met uw arbodienst?
Er zijn arbodiensten die basisartsen inzetten om de kosten te drukken en deze zijn wettelijk niet bevoegd om een diagnose te stellen over een zogenaamd zieke werknemer.
Wel schrijft zo´n arbodienst dat de werknemer op consult is geweest bij een bedrijfsarts terwijl dit een basisarts is.
Dit is titelmisbruik en uiterst strafbaar.
Aan de andere kant ben je als werkgever met dit klote arbeidsrecht aan de goden overgeleverd.
Een voorbeeld: De basisarts constateerde dat deze werkneemster niets kon en dus 100% arbeidsongschikt zou zijn. Opvallend is dat er op Facebook een feestende en zuipende werkneemster te zien was op haar niet toegezegde vakantie in Thailand.
Ook zijn er getuigen die zien dat deze zogenaamde zieke werkneemster een tuin aan het aanleggen is.
Mijn conclusie is dus vrij logisch: Foute diagnose.
Het is te hopen dat u nooit ziek personeel krijgt. Toch is het verstandig om een arbodienst te hebben als werkgever.
U loopt anders de kans om nog een paar jaar loondoorbetaling te voldoen in opdracht van het UWV. Dit valt onder de noemer: Middenstandertje uitknijpen!
Nog beter is om personeel nooit geen vast contract te geven.

Arbodiensten ten overvloede. Let op!


Voor werkgevers is het echter oppassen geblazen.
Ook als u goede afspraken maakt met de arbodienst, zult u steeds alert moeten blijven of het ziekteverzuim van uw werknemers wel zo voortvarend ter hand wordt genomen als u is beloofd en zoals het omschreven staat in het contract met uw arbodienst.
De werkgever is uiteindelijk diegene die voor de hele loonsanctie opdraait als het misgaat en in 99% van de gevallen niet de arbodienst, die eventueel fouten gemaakt heeft.
Er zijn arbodiensten die hun naam veranderen indien er stront aan den knikker is. Bijvoorbeeld de dienst ArboExtra, heeft deze haar naam gewijzigd?
Volgens de berichten is dit nu De Pantergroep. Zie hier.
Dat deze twee iets gemeen hebben mag duidelijk zijn.
Waarschijnlijk na de uitzending van Zembla is deze naamsverrandering doorgevoerd.
In de tweede kamer zijn hier zelfs vragen over gesteld.
Je wordt er niet goed van en krijg er een slappe Harry van.
Maar dan moet men met je slappe Harry naar de bedrijfsarts die bij sommige arbodiensten een basisarts is en dus niet goed kan concluderen wat er precies met je slappe Harry aan de hand is.
Bij een erkend bedrijfsarts kan geconcludeerd worden dat ie zo slap nog niet is, bij een basisarts, die er eerst ´n likkie aan geeft blijft ie slap.
Misschien dat zijn assistente even wilt kijken?
Ik ga alvast gebukt staan!
Omgekeerd mag ook. Assistente Arbodiensten. Arbeidsrecht

Arbodiensten

Goed nieuws voor werkgevers..
Onlangs deed het Hof Amsterdam een uitspraak waaruit bleek dat een arbodienst aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de werkgever geleden (loon)schade omdat de arbodienst geen adequate verzuimbegeleiding heeft geboden (zaaknr. 874/04). Deze uitspraak kan ook voor u van pas komen als uw arbodienst zich niet houdt aan de gemaakte afspraken over verzuimbegeleiding.
Neem dit voorbeeld.
Het wordt hoog tijd dat dit gedoe over is.
Opzouten met die goedkope basisartsen die niet capabel zijn om vast te stellen of een zogenaamd zieke werkneemster ongesteld is of niet.
Hoe dan ook er zijn vele kleine ondernemers kapot gegaan door toedoen van arbodiensten.
Deze moeten dus keihard aangepakt worden.
Vierendelen en/of in de brand steken is misschien wat overdreven, maar aan de schandpaal nagelen mot kunnu, jonghuuu...
☛ Rechterkolom gaat over een onderneemster die kapot is gegaan doordat haar arbodienst een basisarts inzette.
Wat is trouwens de rol van de ANKO?
De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie "De Anko" adverteert met dit verzuimpakket.

Paul Jeene.

ᐅ Schrijf uw ervaring met arbodienst De Pantergroep. Arbodiensten. ➤
➤ De Pantergroep. Is deze aan te raden? Of gebruikt deze dienst basisartsen i.pv. bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar ervaring met deze arbodienst. Hoe een arbodienst grote invloed had op het beeindigen van haar zaak.
Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst.

Arbodienst De Pantergroep.


ᐅ Uw ervaring met arbodienst De Pantergroep? Arbeidswet.

Ernst Khüne

.
ANKO
ᐅ Ervaringen met arbodienst De Pantergroep. Arbodiensten totaal onbetrouwbaar en belust op geld?

Dennis Holtkamp

.
ᐅ Mijn ervaring met arbodienst De Pantergroep. Wat is uw ervaring? ➤ Gaat u deze arbodienst ´De Pantergroep´ aanraden bij uw collega´s?
Gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. ᐅ Ervaringen met arbodienst De Pantergroep.

Arbo De Pantergreop uit Drachten.

ᐅ Ervaringen met arbodienst De Pantergroep.


Geef uw mening over arbodienst De Pantergroep.
ArboExtra.
ArboExtra is overgegaan in arbodienst De Panteroep zoals is te vinden op internet.
Verzuimreductie naamsverandering.
➤ De Pantergroep. Is deze aan te raden? Gebruikt deze dienst basisartsen i.pv. bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar ervaring met deze arbodienst en het gesprek met interim directeur Paul Jeene. Hoe een arbodienst grote invloed had op het beeindigen van haar zaak.
Arbo extra
.
ᐅ Uw ervaring met arbodienst De Pantergroep? Arbeidswet.
Schouten Zekerheid
.
ᐅ Arbodienst De Pantergroep. Deel uw ervaring/ Arbeidswet. ᐅ Arbodienst De Pantergroep in Drachten.
Deel uw ervaring/ Arbeidswet. ➤ De Pantergroep.
Gaat u deze aanraden bij uw collega´s, gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst.
Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst. ➤ De Pantergroep.
Gaat u deze aanraden bij uw collega´s, gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst.
Hoe een arbodienst grote invloed heeft op het beeindigen van haar zaak.
Arbodienstverlening.

Arbodiensten in Nederland

Mijn arbodienst De Pantergroep.
- Ervaring van een onderneemster die haar zaak heeft moeten sluiten.
Komt dit door arbodienst De Pantergroep? Oordeel zelf en geef uw mening.

- Het verhaal van onderneemster en haar man.
Arbodienst De Pantergroep maakte bij mij een niet al te beste indruk en ik zal deze dan ook niet snel aanbevelen bij mijn kennissenkring.
Van het niet adequaat reageren op berichten mijner zijds en een naar mijn menig niet capabelle "basisarts" heb ik niet gekregen zoals in mijn contract staat omschreven.
Nadat ik het contract had afgesloten via De ANKO, en terecht kwam bij Schouten Zekerheid heeft Schouten Zekerheid mij als arbodienst De Pantergroep uit Drachten aangewezen alszijnde mijn arbodienst.
In het contract dat ik afsloot met Schouten zekerheid valt te lezen dat ik recht heb op een wettelijk erkend bedrijfsarts(1.17).
Dit is niet gebleken in mijn zaak bij arbodienst De Pantergroep.
De Pantergroep zette een basisarts op mijn zieke personeelslid met alle gevolgen van dien.
Wel zette arbodienst De Pantergroep in het verzuimsignaal dat mijn werkneemster naar de bedrijfsarts is geweest. Dit is titelmisbruik.
17 maanden procederen met als uiteindelijk resultaat dat deze zieke dame opgetyfd is.
Zo ziek als deze deed voorkomen was ze niet, ze was volgens de basisarts 100% arbeidsongeschikt.
Opvallend is dat deze zeer zieke werknemeemster zuipend en feestend te zien is op de livevideo´s op Facebook in Thailand, tijdens haar niet toegezegde vakantie door de werkgever.
Ik had het idee, dat ik als werkgever een arbodienst neem, dat ik van deze mag verwachten dat deze arbodienst veel werk uit handen neemt.
Ik moest bijna alles zelf doen. Van verdwenen bezoeken aan de basisarts aangaan tot aan het niet invullen van het plan van aanpak van het zieke personeelslid. Ik moest overal zelf achteraan.
Ook op terugbelverzoeken is niet gereageerd.

Casemanager.

De Pantergroep zette diversen jonge casemanagers op mijn zaak en ik vraag mij af of deze ervaring genoeg hebben om met deze uiterst vreemde zaak om te kunnen gaan.
Vreemd.
Het personeelslid kon niet op vakantie op de datum die deze had aangevraagd bij werkgever, ze mocht wel daarna maar dit kwam mevrouw niet uit omdat deze dan niet op haar verjaardag in Thailand zou kunnen zijn.
Oplossing: Dan melden we ons toch gewoon ziek met een hersenvliesontsteking!
Van deze ernstige aandoening is werkneemster na een observatiedag in goede gezondheid ontslagen vanuit het ziekenhuis.(Bewijs aanwezig). Dus was het wel een hersenvliesontsteking? Neen, na maanden procederen kwam haar advocaat opeens met de mededeling dat het een ´hersenbloeding´ zou zijn geweest.
Opmerkelijk om dan na 1 dag alweer thuis te zijn.
Toch kreeg ze het voor mekaar om zonder toestemming van de werkgever op vakantie te gaan en 15 maanden 100% arbeidsongeschikt te blijven.
De basisarts gaf toestemming voor vakantie mits tweede behandelaar dit ook goed zou vinden.
Opvallend was dat er geen tweede behandelaar was!!!
Het koste mij erg veel tijd om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken.
Erg bont. Mag een case manager het wel erg bont maken door mij mede te delen dat dit een ondernemersrisico zou zijn? NIIIEEET. Daarom schakel ik jullie in.
Pfff...
Geen arboarts langssturen:
Omdat ik het donkerbruine vermoeden had dat de zieke medewerkster alles in scene heeft gezet om toch maar met vakantie te kunnen zou je denken dat deze arbodienst wel een arboarts zou langssturen, maar nee.
Ik had hier wel om gevraagd.
Mij is medegedeeld door de casemanager dat men blij was dat ik noodgedwongen moest stoppen met mijn zaak omdat ik 1/3 omzet miste en de kosten doorliepen.
Zo vertelde de casemanager mij dat dit niet leuk is voor mij maar dat "hun" van deze bizarre zaak af waren, zij wisten ook niet hoe hier mee om te gaan omdat de medewerkster zich net langs of soms net over het randje van de wet begaf.
Toen ik De Pantergroep aansprakelijk stelde voor gemaakte fouten is mijn partner uitgenodigd voor een gesprek bij Van der Valk door Ernst Khüne. Dit was volgens zeggen de directeur van De Pantergroep.
Opvallend is dat ook ene Mevr. Maas directeur is.
Nog vreemder is dat Ernst Khüne geen directeur meer is sinds 1 april 2018.
Geen grap!
Nu is het Paul Jeene.
Met deze had mijn partner een afspraak. (04-05-2018)
Paul Jeene zo hem uitleggen waarom De Pantergroep zich niet aansprakelijk acht.
Mijn partner zou Paul Jeene op 21 punten aansprakelijk stellen.
Zo ver is het niet gekomen.(Over deze afspraak leest u verder op deze pagina).
Ook opvallend is dat er op sommige websites valt te lezen over diversen naamsveranderingen, zoals is te zien in de televisieuitzending van Zembla uit 2012.

Gesprek met Erns Khüne.Worst voorgehouden: Tijdens het gesprek gaf mijn partner aan wat er zoal is fout gegaan.
Of Ernst Khüne mijn partner gelijk gaf hou ik in het midden.
Dennis Holtkamp
van verzuimverzekeraar Schouten Zekerheid is waar mijn partner bij zat gebeld met de vraag of deze wat kon doen voor ons.
Achteraf heb ik het vermoeden dat dit een spel is geweest tussen Dennis Holtkamp van Schouten Zekerheid en Ernst Khüne van arbodienst De Pantergroep om de hei te overkijken en tijd te rekken.
Immer wist Ernst Khüne dat hij De Pantergroep zou gaan verlaten.
☛ Na vele Whatsappberichten via mijn partner kwam stukje bij beetje naar boven dat Ernst Khüne zijn uiterste best heeft gedaan om mij via een coulanceregeling schadeloos te stellen.
Helaas, heeft Ernst Khüne het niet voor mekaar gekregen en stelt dat De Pantergroep niet aansprakelijk is.
Vanwaar die z.g.n. coulanceregeling proberen?
De rechter zal zich dit ook afvragen.
Het feit blijft dat De Pantergroep aansprakelijk is voor het inzetten van een basisarts en geen erkende bedrijfsarts, en voor de mijn inziens nalatigheden. En dat zijn er volgens mij velen.
Indien ik ooit weer een zaak open, dan nooit maar dan ook nooit meer arbodienst De Pantergroep.
gladde Aal
Interim directeur Paul Jeene.
Met deze man is helemaal niet te praten en daar op is mijn partner opgestaan bij van Der Valk hotel.
Als ik als kind behandeld wil wil worden ga ik wel naar playcity.
Met z´n opmerking ¨Ik zal jullie uit de droom helpen, er komt geen schikking¨.
Uit de droom helpen. Dromen doet men snacht´s.
Volgens de partner van deze werkgeefster is deze Paul Jeene de grootste gladdekker die hij ooit is tegengekomen.
Paul Jeene is niet alleen interim directeur bij De Pantergroep maar heeft volgens Google z´n eigen bedrijf n.l "Workplace".
Ik hoop dat daar beter wordt omgegaan met basisartsen!
Ik ga nu via de gerechtelijke gang mijn gelijk halen.
Het onderzoek loopt naar titelmisbruik door arbodienst de Pantergroep bij het Ministerie van Sociale zaken. Wordt vervolgd.(13-05-2018)
Einde verhaal van deze werkgeefster.
Op deze website kunt u uw ervaringen kwijt over arbodienst De Pantergroep.

En op deze website kunt u uw ervaringen kwijt over verzuimverzekeraar Schouten Zekerheid.

Rechtzaak.


De afgelopen jaren zijn er zeer diverse rechtszaken gevoerd over de vraag of de arbodienst aansprakelijk is te houden voor een loonsanctie.
De belangen zijn immers substantieel: wanneer een werkgever het loon bijvoorbeeld een jaar langer moet doorbetalen, kan de schade al snel enkele tienduizenden euro's bedragen.
En ook de schade die een z.g.n. zieke mederwerker veroorzaakt omwille een vakantie kan hoog oplopen en zelfs je zaak kapot maken.
Zo wees de rechtbank in een recente zaak tegen ArboNed een schadevergoeding toe van € 36.817,30, omdat ArboNed zich te weinig actief had opgesteld en de aan haar toevertrouwde regierol onvoldoende had waargemaakt.
Ook had ArboNed zich naar het oordeel van de rechtbank en (later) het gerechtshof te weinig ingespannen om de relevante medische stukken te verkrijgen en een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten.
Op grond van al die omstandigheden vond de rechtbank het beroep van ArboNed op haar aansprakelijkheidsbeperking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en liet zij die beperking buiten beschouwing.

Arbeidrecht Nederland

Kijk uit met welke arbodienst je in zee gaat!